Algemene Bestuurder

Oudtshoorn

Een van ons kliënte, ’n nie- winsgewende organisasie, is tans op soek na ’n ervare bestuurder wat die kreatiewe direkteur kan ondersteun in die effektiewe bestuur van die organisasie en die kantoor op bedryfs- en administratiewe vlak.

ʼn Spesifieke stel vaardighede en ervaring word vereis om oorweeg te word vir die rol van Algemene Bestuurder. Die suksesvolle kandidaat moet tuis voel binne ʼn Afrikaanse milieu en bereid wees om in Oudtshoorn te woon.

Sleutelprestasie-areas:

 • Doeltreffende ontwikkeling, implementering en monitering van die bedryfstrategie en departementele doelwitte om belyning met die strategie te verseker
 • Verseker die vestiging en bestuur van relevante sisteme, prosesse en prosedures
 • Opstel en bestuur van die bedryfsbegroting en deurlopende monitering van die besteding; bestuur kontantvloei op pro-aktiewe wyse sowel as enige variansie tussen die uitgawes en begroting
 • Verseker akkurate finansiële verslagdoening en verseker dat daar aan alle statutêre voorskrifte voldoen word
 • Doeltreffende bestuur van logistieke diensverskaffers en verseker algehele logistieke uitmuntendheid
 • Ondersteun sleutelrolspelers in die identifisering van geleenthede en die implementering van oplossings om die projekte van die maatskappy volhoubaar te ontwikkel
 • Doeltreffende en doelgerigte bestuur van menslike hulpbronne
 • Verseker dat ʼn bestuursopvolgplan en ontwikkelingsgeleenthede in plek is
 • Stel verkrygingsplanne en programme in plek om die regte dienste en produkte beskikbaar te stel om die maatskappy se bedryfs- en strategiese doelwitte te verwesenlik
 • Doeltreffende bestuur en instandhouding van alle kantooradministrasie verantwoordelikhede

 Kennis, ervaring en bevoegdhede:

 • Relevante graad (verkieslik Ondernemingsbestuur)
 • Minimum van 5-8 jaar ervaring in ’n multidissiplinêre bedryf- of projekbestuursomgewing
 • Goeie begrip van rekeningkundige stelsels
 • Vaardigheid in die opstel van besigheidsplanne en -begrotings
 • Uitstekende vaardigheid in Excel
 • Sterk databasisbestuur- en administratiewe vaardighede
 • Sterk sake- en finansiële vernuf
 • ʼn Vermoë om netwerke en blywende sakeverhoudings te vestig
 • Innoverende en laterale denke
 • Diversiteitsbestuur
 • Uitstekende gebruik van Afrikaans en Engels (praat en skryf)

Alle plasings is in ooreenstemming met die kliënt se BEE-vereistes.

Indien jy aan die minimum vereistes voldoen stuur jou Curriculum Vitae (CV) na Lizette Mostert by lizette@tsm.co.za. Ontvangs van alle aansoeke sal erken word.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 19 Julie 2019

 

 

Top